Категории курсове

Факултет Автоматика 
 ПИК 1 Този курс изисква регистрационен ключ
Електротехнически факултет 
 ПИК 1
 ПИК 2
 ПИК 1 - тестове и домашниТози курс изисква регистрационен ключ

Електроенергетика и електрообзавеждане - ОКС "магистър" 
 Информационни технологии и системи за проектиранеТози курс изисква регистрационен ключ
Енергомашиностроителен факултет 
 Информатика
Машинно-технологичен факултет 
 ИнформатикаТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Обектно-ориентирано програмиране
 Обектно-ориентирано програмиране - проф. Горанова
 Мултимедийни технологииТози курс изисква регистрационен ключ

Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето - ОКС "магистър" 
 Програмиране на С, С++ и JavaРезюме
 Мултимедийни технологии и виртуална реалност
Машиностроителен факултет 
 Информатика 3 (Бази данни)
 Информатика (за спец. ИД)Този курс изисква регистрационен ключ
 Информатика 2 ("Инженерна логистика")
 Информатика 2 (за "Мехатроника")

Индустриален дизайн - ОКС "магистър" 
 Тримерна анимация
 Тримерно моделиране
Факултет Електронна техника и технологии 
 ПИК 1
 ПИК 2
 ПИК 3
Факултет по телекомуникации 
 ПИК 1
 ПИК 2 Този курс изисква регистрационен ключ
 ПИК 1 - проф. МомчевТози курс изисква регистрационен ключ
Факултет по транспорта 
 ИнформатикаТози курс изисква регистрационен ключ
Стопански факултет 
 Информатика 1Този курс изисква регистрационен ключ
 Информатика 2Този курс изисква регистрационен ключ
Факултет Приложна математика и информатика 
 Интернет програмиране за напреднали
 Програмни средства за Интернет
Факултет за английско инженерно обучение (English Language Faculty of Engineering) 
 Computing 1 - T. DimitrovaТози курс изисква регистрационен ключ
 Computing 2Този курс изисква регистрационен ключ
 Information Technologies - M. Goranova
 Computing - M. Goranova
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (Faculty of German Engineering Education and Industrial Management) 
 Game Design - Labs
 Game Design - Lectures
 Избрани алгоритми за компютърна графикаРезюме
 FDIBA "Visualization"
 FDIBA "Software Paradigm"
 FDIBA "Software Engineering" (Bachelor Degree)
 FDIBA "Programming"
Факултет Компютърни системи и технологии 

ФКСТ - ОКС "бакалавър" 
 Синтез и анализ на алгоритми

ОКС "магистър"-редовно/задочно обучение, спец. "Компютърни технологии и приложно програмиране" 

Семестър I 
 Софтуерно инженерство Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Софтуерни архитектури и шаблони
 Валидация и верификация на програмни системи

Избираеми дисциплини от Списък 1 

Списък 1.1. "Системи за обработка на данни и информация" 
 Информационни системи
 Обработка на мултимедийни данниТози курс изисква регистрационен ключ
 Методи и средства за търсене и представяне на информация

Списък 1.2. "Приложно програмиране" 
 Програмиране на графични процесори
 Съвременни софтуерни технологии
 Програмиране на Java за Android

Списък 1.3. "Интелигентни системи" 
 Основи на изкуствения интелект
 Извличане на информация
 Разпознаване на образи

Семестър II 
 Разпределени системи и приложения
 Дипломно проектиране

Избираеми дисциплини от Списък 2 

Списък 2.1. "Компютърни игри" 
 Основи на компютърните игри
 Визуално програмиране за компютърни игри
 Системи за виртуална реалностДостъпът на гости до този курс е разрешен

Списък 2.2. "Интернет технологии" 
 Web базирани технологии
 Облачни технологии
 Сървисно ориентирани технологии

Списък 2.3. "Съвременни технологии" 
 Програмни технологии за сигурен код
 Географски информационни системи
 Мултимедийни технологии и програмиране
Проекти и договори 
 Международен договор “Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERcДостъпът на гости до този курс е разрешен
EXPERIMENTAL