Категории курсове

Факултет Автоматика 
 ПИК 1 Този курс изисква регистрационен ключ
Електротехнически факултет 
 ПИК 1
 ПИК 2
 ПИК 1 Този курс изисква регистрационен ключ
 ПИК 2Този курс изисква регистрационен ключ
 Информационни технологии в електро енергетични системиТози курс изисква регистрационен ключ
 Системи за проектиране (РО)Този курс изисква регистрационен ключ
 Системи за проектиране (ЗО)Този курс изисква регистрационен ключ
Енергомашиностроителен факултет 
 ИнформатикаТози курс изисква регистрационен ключ
Машинно-технологичен факултет 
 Обектно-ориентирано програмиране
 Обектно-ориентирано програмиране
 Мултимедийни технологии и виртуална реалност
 Мултимедийни технологииТози курс изисква регистрационен ключ
 ИнформатикаТози курс изисква регистрационен ключ
 ИнформатикаТози курс изисква регистрационен ключРезюме
Машиностроителен факултет 
 Информатика 2 (за "Мехатроника")
 Информатика 1 (за "Мехатроника")
 ИнформатикаТози курс изисква регистрационен ключ
 Обектно-Ориентирано ПрограмиранеТози курс изисква регистрационен ключ

Индустриален дизайн (магистри) 
 Компютърна анимация
 Компютърно моделиране
Факултет Електронна техника и технологии 
 ПИК 3
 ПИК 1
 ПИК 2
 ПИК 3 Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 ПИК 1 Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 ПИК 2 Този курс изисква регистрационен ключ
 ПИК 3 Този курс изисква регистрационен ключ
Факултет по телекомуникации 
 ПИК 1Този курс изисква регистрационен ключ
 ПИК 2 Този курс изисква регистрационен ключ
Факултет по транспорта 
 ИнформатикаТози курс изисква регистрационен ключ
Стопански факултет 
 Информатика 1Този курс изисква регистрационен ключ
 Информатика 2Този курс изисква регистрационен ключ
Факултет Приложна математика и информатика 
 Програмни средства за Интернет
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 
 FDIBA "Visualization"
 FDIBA "Software Paradigm"
 FDIBA "Software Engineering" (Bachelor Degree)
 FDIBA "Programming"
Факултет за френско обучение по Електроинженерство 
Факултет за английско инженерно обучение 
 Computing 1 - T. DimitrovaТози курс изисква регистрационен ключ
 Computing 2Този курс изисква регистрационен ключ
 Information Technologies - M. Goranova
 Computing - M. Goranova
ПИК 1 
 MGoranova
 IMomchev
 BShishedjiev
 JGeorgieva
 Dimitrova
 BGeorgiev
Проекти и договори 
 Международен договор “Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERcДостъпът на гости до този курс е разрешен
Факултет Компютърни системи и технологии 

"Компютърни технологии и приложно програмиране" - изравнително обучение 

Семестър I 
 Цифрова схемотехника и микропроцесорна техника
 Компютърни мрежи
 Информационни Системи + Бази ДанниТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Обработка на мултимедийни данниТози курс изисква регистрационен ключ
 Избрани глави от математиката
 Алгоритмизация и основи на програмиранетоТози курс изисква регистрационен ключ
 Операционни системи

Семестър II 
 Организация на компютърни системи
 Структури от данни и приложни алгоритми
 Обектно-ориентирано програмиране
 Основи на изкуствения интелект
 Компютърна графика и геометрично моделиране
 Програмни технологии за сигурен код

"Компютърни технологии и приложно програмиране" 

Семестър I 
 Софтуерни архитектури и шаблони
 Системи за виртуална реалностДостъпът на гости до този курс е разрешен
 Web базирани технологии
 Реалистична визуализация
 Софтуерно инженерство
 Управление и анализ на данниТози курс изисква регистрационен ключ
 Разпределени компютърни системи и приложения
 Проектиране и разработка на Windows базирани приложения (част 1) Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Избираема дисциплина И1
 Проект по избрана дисциплина от изучаваните в Първи семестър

Избираема дисциплина от Списък 1 
 XML и WEB базирани технологииТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Разпознаване на образиРезюме

Семестър II 
 Програмиране на графични процесори
 Облачни технологии
 Сървис-ориентирани технологии
 Валидация и верификация на програмни системи
 Съвременни софтуерни технологии
 Проектиране и реализация на информационни системиТози курс изисква регистрационен ключ
 Проектиране и разработка на Windows базирани приложения (част 2)Този курс изисква регистрационен ключ
 Софтуерно инженерство Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Избираема дисциплина И2
 Избирама дисциплина И3
 Проект по избрана дисциплина от изучаваните във Втори семестър

Семестър III 
 Дипломно проектиране - 13 седмици
 Специализираща практика - 2 седмици

Компютърни технологии в нематериалната сфера (Компютърна визуализация и мултимедия) 

Семестър I 
 Реалистична визуализацияРезюме
 Методи и средства за търсене и представяне на информация
 Графично програмиране
 Мултимедийни технологии и програмиранеТози курс изисква регистрационен ключ
 Цифрово представяне и обработка на звук и видеоРезюме

Семестър II 
 Сървисно ориентирани технологии
 XML и WEB базирани технологии
 Компютърна визуализация
 Компютърна анимация и ефекти
 Проектиране на потребителски интерфейсиРезюме
 Виртуална реалностРезюме
 Софтуерно инженерство (Управление на софтуерни проекти)Резюме

Семестър III 

ФКСУ (Бакалаври) 
 Синтез и анализ на алгоритми
 Валидация и верификация на програмни системиРезюме
 ПИК 1 Този курс изисква регистрационен ключ
 ПИК 1Този курс изисква регистрационен ключ