Избираемите списъци за първи семестър са насочени към трите основни научни направления на звеното: Информационни системи, Изкуствен интелект и Графични приложения. За всяко от предлаганите направления се предвиждат по три дисциплини, обхващащи трите най-важни области на приложение на завършващите магистри.

Подкатегории
Списък 1.1. "Системи за обработка на данни и информация"
Списък 1.2. "Графични приложения"
Списък 1.3. "Интелигентни системи"