Избираемите списъци за първи семестър са насочени към направленията: Информационни системи, Приложно програмиране и Интелигентни системи. За всяко от предлаганите направления се предвиждат по три дисциплини, обхващащи най-важните области на приложение.

Подкатегории
Списък 1.1. "Системи за обработка на данни и информация"
Списък 1.2. "Приложно програмиране"
Списък 1.3. "Интелигентни системи"