Курсове 
Програмиране на графични процесори
Облачни технологии
Сървис-ориентирани технологии
Валидация и верификация на програмни системи
Съвременни софтуерни технологии
Проектиране и реализация на информационни системиТози курс изисква регистрационен ключ
Проектиране и разработка на Windows базирани приложения (част 2)Този курс изисква регистрационен ключ
Софтуерно инженерство Този курс изисква регистрационен ключInformation
Избираема дисциплина И2
Избирама дисциплина И3
Проект по избрана дисциплина от изучаваните във Втори семестър