Подкатегории
ФКСТ - ОКС "бакалавър"
ОКС "магистър"-изравнително обучение, спец. "Компютърни технологии и приложно програмиране"
ОКС "магистър"-редовно/задочно обучение, спец. "Компютърни технологии и приложно програмиране"
ОКС "магистър"-редовно обучение, спец. "Компютърни технологии в нематериалната сфера (Компютърна визуализация и мултимедия)"