КУРСОВЕ, КОИТО НЕ СА В АКТУАЛНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН

Подкатегории
ОКС "магистър"-редовно обучение, спец. "Компютърни технологии в нематериалната сфера (Компютърна визуализация и мултимедия)"
ОКС "магистър"-изравнително обучение, спец. "Компютърни технологии и приложно програмиране"

Курсове 
Вградени системи
Интерактивни системи
Валидация и верификация на програмни системи - задочно обучение
Проектиране и реализация на информационни системиТози курс изисква регистрационен ключ
Проектиране и разработка на Windows базирани приложения (част 2)Този курс изисква регистрационен ключ
Избираема дисциплина И2
Избирама дисциплина И3
Проект по избрана дисциплина от изучаваните във Втори семестър
Графично програмиране
Реалистична визуализация
Бизнес софтуерни технологии
Управление и анализ на данниТози курс изисква регистрационен ключ
Проектиране и разработка на Windows базирани приложения (част 1) Този курс изисква регистрационен ключInformation