Избираемите списъци за втори семестър са насочени към направленията: Компютърни игри, Интернет технологии и Съвременни технологи. За всяко от предлаганите направления се предвиждат по три дисциплини, обхващащи най-перспективните технологични направления и области на приложение.

Подкатегории
Списък 2.1. "Компютърни игри"
Списък 2.2. "Интернет технологии"
Списък 2.3. "Съвременни технологии"