Избираемите списъци за втори семестър са насочени към трите основни компютърни платформи: Компютърни системи с общо предназначение, Интернет приложения и Вградени и мобилни системи. За всяко от предлаганите направления се предвиждат по три дисциплини, обхващащи трите най-перспективни технологични направления.

Подкатегории
Списък 2.1. "Интерфейс човек-машина"
Списък 2.2. "Интернет технологии"
Списък 2.3. "Съвременни програмни технологии"