Последна модификацияИмеРезюме
петък, 19 февруари 2021, 09:14 Състав на катедрата
четвъртък, 26 март 2020, 01:36 Контакти
понеделник, 7 май 2012, 12:50 Проекти
сряда, 1 декември 2010, 02:01 Електронна поща
четвъртък, 26 март 2020, 05:15 www.tu-sofia.bg

директна връзка към сайта на ТУ

петък, 5 март 2021, 04:01 Протоколи от заседания на Катедрен съвет
понеделник, 21 юни 2021, 11:28 ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
петък, 9 октомври 2020, 02:59 График на учебния процес за ОКС "магистър"-абсолвенти ІІІ семестър
петък, 9 октомври 2020, 02:49 График на учебния процес за ОКС "магистър" задочно обучение 2020/2021 уч. г.
петък, 9 октомври 2020, 02:56 ГРАФИК на учебния процес за ОКС "магистър"-абсолвенти прием 2020/2021 уч.г.
понеделник, 8 март 2021, 10:05 Седмичен разпис за ЛЕТЕН семетър 2020/2021 уч.г. на ОКС "магистър", спец. КТПП
петък, 9 октомври 2020, 03:00 Дипломно задание спец. КТПП
петък, 9 октомври 2020, 03:00 Дипломно задание спец. КТНС
петък, 14 февруари 2020, 10:04 Декларация за авторство
петък, 9 октомври 2020, 02:27 Учебен план ОКС "магистър"-редовно обучение спец. КТПП, прием 2020/2021 уч.г.
петък, 9 октомври 2020, 02:27 Учебен план ОКС "магистър"-задочно обучение спец. КТПП, прием 2020/2021 уч.г.
вторник, 27 октомври 2020, 12:57 Характеристики на учебни дисциплиниКратки характеристики на учебните дисциплини, влючени в учебния план на спец. КТПП за ОКС "магистър" задочно обучение прием 2020/2021 уч.г.
понеделник, 27 юли 2020, 01:54 Учебен план ОКС "магистър"-редовно обучение спец. КТПП, прием 2019/2020 уч.г.
понеделник, 27 юли 2020, 01:56 Учебен план ОКС "магистър"-задочно обучение, спец. КТПП, прием 2019/2020 уч.г.