Последна модификацияИмеРезюме
сряда, 23 март 2022, 08:34 Състав на катедрата
четвъртък, 26 март 2020, 01:36 Контакти
понеделник, 7 май 2012, 12:50 Проекти
сряда, 1 декември 2010, 02:01 Електронна поща
четвъртък, 26 март 2020, 05:15 www.tu-sofia.bg

директна връзка към сайта на ТУ

петък, 5 март 2021, 04:01 Протоколи от заседания на Катедрен съвет
четвъртък, 29 юли 2021, 11:35 График на учебния процес за ОКС "магистър" 2021/2022 уч.г.
четвъртък, 29 юли 2021, 11:30 График на учебния процес за ОКС "магистър"-абсолвенти 2021/2022 уч.г.
петък, 9 октомври 2020, 02:56 ГРАФИК на учебния процес за ОКС "магистър"-абсолвенти прием 2020/2021 уч.г.
вторник, 9 ноември 2021, 11:07 Седмичен разпис ЗИМЕН семестър 2021-2022 уч.г.
понеделник, 10 януари 2022, 02:59 Актуализиран седмичен разпис 10-22.01.2022 г.
петък, 11 февруари 2022, 03:41 Седмичен разпис ЛЕТЕН семестър 2021-2022 уч.г.
четвъртък, 24 февруари 2022, 02:21 ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
петък, 14 януари 2022, 02:57 Указания за дипломанти
петък, 9 октомври 2020, 03:00 Дипломно задание спец. КТПП
петък, 14 февруари 2020, 10:04 Декларация за авторство
сряда, 28 юли 2021, 12:54 Учебен план ОКС "магистър"-редовно обучение спец. КТПП
сряда, 28 юли 2021, 12:55 Учебен план ОКС "магистър"-задочно обучение спец. КТПП
вторник, 27 октомври 2020, 12:57 Характеристики на учебни дисциплиниКратки характеристики на учебните дисциплини, влючени в учебния план на спец. КТПП за ОКС "магистър" задочно обучение прием 2020/2021 уч.г.
петък, 3 септември 2021, 10:11 заявление ИЗБИРАЕМИ дисциплини ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР