Последна модификацияИмеРезюме
петък, 28 април 2023, 04:22 Състав на катедрата
четвъртък, 26 март 2020, 01:36 Контакти
понеделник, 7 май 2012, 12:50 Проекти
сряда, 1 декември 2010, 02:01 Електронна поща
четвъртък, 26 март 2020, 05:15 www.tu-sofia.bg

директна връзка към сайта на ТУ

петък, 5 март 2021, 04:01 Протоколи от заседания на Катедрен съвет
четвъртък, 29 юли 2021, 11:30 График на учебния процес за ОКС "магистър"-абсолвенти 2021/2022 уч.г.
петък, 16 септември 2022, 03:12 ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
петък, 14 януари 2022, 02:57 Указания за дипломанти
петък, 9 октомври 2020, 03:00 Дипломно задание спец. КТПП
петък, 14 февруари 2020, 10:04 Декларация за авторство
сряда, 10 август 2022, 12:04 Учебен план ОКС "магистър"-редовно обучение спец. КТПП
сряда, 10 август 2022, 12:05 Учебен план ОКС "магистър"-задочно обучение спец. КТПП
сряда, 10 август 2022, 12:13 Списъци с избираеми дисциплиниАктуализирани (2022 г.) списъци с избираемите дисциплини към УП за редовно и задочно обучение по магистърска програма КТПП.
вторник, 27 октомври 2020, 12:57 Характеристики на учебни дисциплиниКратки характеристики на учебните дисциплини, влючени в учебния план на спец. КТПП за ОКС "магистър" задочно обучение прием 2020/2021 уч.г.
сряда, 10 август 2022, 12:26 СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ЗА ОКС "МАГИСТЪР"
сряда, 10 август 2022, 12:30 ОБЯВА за прием 2022/2023 уч. г.
понеделник, 12 септември 2022, 09:22 Заявление за ПРИЕМ 2022/2023 уч. г.
понеделник, 12 септември 2022, 09:27 Заявление ИЗБИРАЕМИ дисциплини ЗИМЕН семестър 2022/2023 уч.г.
понеделник, 12 септември 2022, 09:28 Заявление ИЗБИРАЕМИ дисциплини ЛЕТЕН семестър 2022/2023 уч.г.
понеделник, 12 септември 2022, 09:33 БЛАНКА (.xlsx) заявление за прием 2022/2023 уч. г.