Последна модификацияИмеРезюме
четвъртък, 28 септември 2017, 02:39 Състав на катедрата
четвъртък, 28 септември 2017, 02:42 Контакти
понеделник, 7 май 2012, 11:50 Проекти
сряда, 1 декември 2010, 02:01 Електронна поща
петък, 19 юни 2009, 09:48 www.tu-sofia.bg

директна връзка към сайта на ТУ

сряда, 4 октомври 2017, 09:49 Протоколи от заседания на Катедрен съветПриети от Катедрения съвет протоколи от проведени заседания
понеделник, 22 декември 2014, 11:14 Важно съобщение за бакалаври относно програма "Еразъм +"
вторник, 19 декември 2017, 02:41 Седмичен разпис ОКС "Магистър" спец. КТПП
вторник, 19 декември 2017, 02:43 Седмичен разпис ОКС "Магистър-ИО" спец. КТПП
четвъртък, 28 септември 2017, 02:34 Информация ОКС "Магистър-изравнително обучение"Информация за избор на проект
понеделник, 9 октомври 2017, 10:39 Проект-ИО - зимен семестърИзбор на проект за магистри изравнително обучение - зимен семестър
четвъртък, 21 септември 2017, 07:49 Срокът за подаване на документи се удължава
сряда, 23 август 2017, 02:22 Обява прием магистри 2017/2018 уч. г.
сряда, 23 август 2017, 02:12 Заявление магистри КТПП и КТНСЗаявление магистри редовно платено обучение КТПП и КТНС
сряда, 23 август 2017, 02:18 Заявление магистри след ИОЗаявление магистри след ИО специалности КТПП и КТНС
сряда, 23 август 2017, 02:22 Заявление магистри изравнително обучение КТПП и КТНСЗаявление магистри изравнително редовно платено обучение КТПП и КТНС
сряда, 23 август 2017, 02:21 Заявление магистри допълващо обучение КТПП и КТНСЗаявление магистри допълващо редовно платено обучение КТПП и КТНС
понеделник, 22 декември 2014, 11:15 Важно съобщение за магистри относно програма "Еразъм +"
събота, 11 октомври 2014, 09:52 Програма за обмен на студенти - Еразъм
сряда, 23 август 2017, 02:26 Учебен план - изравнително обучение - КТПП
петък, 11 октомври 2013, 02:12 Учебен план - изравнително обучение - КТНС
сряда, 23 август 2017, 02:27 Учебен план - КТПП
петък, 11 октомври 2013, 02:10 Учебен план - КТНС
сряда, 23 август 2017, 02:31 ДИПЛОМНО ЗАДАНИЕ