Последна модификацияИмеРезюме
четвъртък, 26 март 2020, 01:25 Състав на катедрата
четвъртък, 26 март 2020, 01:36 Контакти
понеделник, 7 май 2012, 12:50 Проекти
сряда, 1 декември 2010, 02:01 Електронна поща
четвъртък, 26 март 2020, 05:15 www.tu-sofia.bg

директна връзка към сайта на ТУ

сряда, 4 октомври 2017, 10:49 Протоколи от заседания на Катедрен съветПриети от Катедрения съвет протоколи от проведени заседания
петък, 19 юни 2020, 04:14 Дипломни защити ЛЯТНА сесия
четвъртък, 26 март 2020, 05:09 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - КТПП на сайта на ТУ-СофияЛинк към сайта на ТУ-София, секция СТУДЕНТИ
четвъртък, 26 март 2020, 05:11 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - КТПП съобщение от преподавателския екип на кат. ПКТ
сряда, 20 май 2020, 01:59 ГРАФИК на учебния процес за ОКС "магистър"-ИО 2019/2020 уч.г.
сряда, 20 май 2020, 02:01 ГРАФИК на учебния процес за ОКС "магистър" 2019/2020 уч.г.
сряда, 20 май 2020, 02:02 График на учебния процес за ОКС "магистър" задочно обучение 2019/2020 уч. г.
сряда, 20 май 2020, 02:04 ГРАФИК на учебния процес за ОКС "магистър"-абсолвенти 2019/2020 уч.г.
понеделник, 30 март 2020, 11:53 Седмичен разпис ЛЕТЕН сем. 2019/2020 уч.г. ОКС "магистър"-ио спец. КТПП
понеделник, 13 април 2020, 03:38 Седмичен разпис ЛЕТЕН сем. 2019/2020 уч.г. ОКС "магистър" спец. КТПП
сряда, 20 май 2020, 01:22 Седмичен разпис ЛЕТЕН семестър 2019/2020 уч.г. ОКС "магистър"-зо спец. КТПП-2.1 ИЧ-М
сряда, 20 май 2020, 01:26 Седмичен разпис ЛЕТЕН семестър 2019/2020 уч.г. ОКС "магистър"-зо спец. КТПП-2.2 ИТ
сряда, 11 декември 2019, 09:12 Дипломно задание спец. КТПП-2019 г.
сряда, 11 декември 2019, 09:37 Дипломно задание спец. КТНС-2019 г.
петък, 14 февруари 2020, 10:04 Декларация за авторство
вторник, 5 май 2020, 09:05 Учебен план ОКС "Магистър-изравнително обучение" спец. КТПП
вторник, 5 май 2020, 09:06 Учебен план ОКС "Магистър-изравнително обучение" спец. КТНС
вторник, 5 май 2020, 09:08 Учебен план ОКС "Магистър" - редовно обучение спец. КТПП
вторник, 5 май 2020, 09:10 Учебен план ОКС "магистър" задочно обучение, спец. КТПП
вторник, 5 май 2020, 09:11 Учебен план ОКС "Магистър" - редовно обучение спец. КТНС