Последна модификацияИмеРезюме
вторник, 6 ноември 2018, 03:11 Състав на катедрата
четвъртък, 28 септември 2017, 02:42 Контакти
понеделник, 7 май 2012, 11:50 Проекти
сряда, 1 декември 2010, 02:01 Електронна поща
петък, 19 юни 2009, 09:48 www.tu-sofia.bg

директна връзка към сайта на ТУ

сряда, 4 октомври 2017, 09:49 Протоколи от заседания на Катедрен съветПриети от Катедрения съвет протоколи от проведени заседания
понеделник, 22 декември 2014, 11:14 Важно съобщение за бакалаври относно програма "Еразъм +"
вторник, 17 септември 2019, 08:13 УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
петък, 12 юли 2019, 12:34 ГРАФИК на учебния процес за ОКС "магистър"-ИО 2019/2020 уч.г.
петък, 12 юли 2019, 12:32 ГРАФИК на учебния процес за ОКС "магистър" 2019/2020 уч.г.
вторник, 8 октомври 2019, 09:38 График на учебния процес за ОКС "магистър" задочно обучение 2019/2020 уч. г.
вторник, 10 септември 2019, 10:01 ГРАФИК на учебния процес за ОКС "магистър"-абсолвенти 2019/2020 уч.г.
четвъртък, 19 септември 2019, 11:52 Седмичен разпис ЗИМЕН семестър 2019/2020 уч.г. за ОКС "Магистър-ИО" спец. КТПП
сряда, 14 февруари 2018, 01:14 ДИПЛОМНО ЗАДАНИЕ-КТПП
сряда, 14 февруари 2018, 01:15 ДИПЛОМНО ЗАДАНИЕ-КТНС
понеделник, 22 декември 2014, 11:15 Важно съобщение за магистри относно програма "Еразъм +"
събота, 11 октомври 2014, 09:52 Програма за обмен на студенти - Еразъм
четвъртък, 30 август 2018, 08:17 Учебен план ОКС "Магистър-изравнително обучение" спец. КТПП
четвъртък, 30 август 2018, 08:18 Учебен план ОКС "Магистър-изравнително обучение" спец. КТНС
вторник, 10 септември 2019, 08:44 Учебен план ОКС "Магистър" - редовно обучение спец. КТПП
вторник, 8 октомври 2019, 09:36 Учебен план ОКС "магистър" задочно обучение, спец. КТПП
четвъртък, 30 август 2018, 11:07 Учебен план ОКС "Магистър" - редовно обучение спец. КТНС
сряда, 10 юли 2019, 02:42 ОБЯВА за прием 2019/2020 уч. г.
четвъртък, 11 юли 2019, 08:58 заявление за прием: Магистър ИО 2019/2020
четвъртък, 11 юли 2019, 08:58 заявление за прием: Магистър 2019/2020
четвъртък, 11 юли 2019, 08:59 заявление за прием: Магистър-след ИО 2019/2020