To open this document, click on this link: Списъци с избираеми дисциплини

Актуализирани (2022 г.) списъци с избираемите дисциплини към УП за редовно и задочно обучение по магистърска програма КТПП.