Технически Университет - София
София 1000, бул. "Кл. Охридски" 8
Катедра "Програмиране и компютърни технологии"


Ръководител катедра:
доц. д-р Димитър Божков Божков

кабинет: 2302
телефон: 02/ 965 965 26 96
e-mail:
dbb@tu-sofia.bg

Канцелария:
маг. инж. Стефанка Станкова

кабинет: 2300 Б
телефон: 02/ 965 20 78
e-mail: steffi_tst@tu-sofia.bg

приемно време за работа със студенти:
9:30 - 11:30 и 13:00 - 15:00Последна модификация: четвъртък, 5 февруари 2015, 12:08