Технически Университет - София
София 1000, бул. "Кл. Охридски" 8
Катедра "Програмиране и компютърни технологии"


Ръководител катедра:
доц. д-р Даниела Минковска

кабинет: 2304
телефон: 02/ 965 33 24
e-mail:
daniela@tu-sofia.bg

Канцелария:
маг. инж. Стефанка Станкова

кабинет: 2300 Б
телефон: 02/ 965 20 78
e-mail: steffi_tst@tu-sofia.bg

Работно време: 8:30 - 17:00

Последна модификация: сряда, 14 февруари 2024, 09:46