Технически Университет - София
София 1000, бул. "Кл. Охридски" 8
Катедра "Програмиране и компютърни технологии"


Ръководител катедра:
доц. д-р Димитър Божков Божков

кабинет: 2304
телефон: 02/ 965 33 24
e-mail:
dbb@tu-sofia.bg

Канцелария:
маг. инж. Стефанка Станкова

кабинет: 2300 Б
телефон: 02/ 965 20 78
e-mail: steffi_tst@tu-sofia.bg

Работно време:
8:30 - 17:00Последна модификация: четвъртък, 28 септември 2017, 02:42