Преподавателски състав


ръководител катедра:


доц. д-р Димитър Божков
каб. 2304, т.3324

заместник-ръководител катедра:


доц. д-р Мария Ангелова {CV}
каб.1300, т. 3285проф. д-р Иван Момчев
каб. 2300, т. 2052

проф. д-р Мариана Горанова {CV}
каб. 2302, т. 2696

проф. д-р Стоян Малешков
каб. 2300, т. 2052

доц. д-р Божидар Георгиев {CV}
каб. 2435а, т. 3252

доц. д-р Виргиния Димитрова {CV}
каб. 2318, т. 3339

доц. д-р Веска Ганчева {CV}
каб. 2300a, т. 2192

доц. д-р Людмила Стоянова
каб. 2400a, т. 2442

доц. д-р Даниела Минковска {CV}
каб. 2324, т. 3317

гл. ас. д-р Веселин Георгиев {CV}
каб. 2300a, т. 2192

гл. ас. д-р Димо Чотров
каб. 2400a

гл. ас. д-р Мария Евтимова
каб. 3435а, т. 2426

ас. Стефан Дишлиев
каб. 1300a, т. 3573

ас. Людмил Димитров
каб. 2318, т. 3339

ас. Елена Калчева
каб. 2400a, т. 2442

ас. Анастасия Вангелова
каб. 2300a, т. 2192

инж. Олег Малинов
каб. 2400, т. 2442

инж. Стефанка Станкова
каб. 2300б, т. 2078
Последна модификация: вторник, 6 ноември 2018, 03:11