Преподавателски състав


Ръководител катедра:


доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова {CV}
каб.: 2304, тел.: 33-24

Заместник-ръководители катедра:


 • зам.-ръководител катедра УД: доц. д-р Людмила Стоянова
  каб.: 2526, тел.: 34-53


  доц. д-р Веска Ганчева {CV}
  каб.: 2300, тел.: 20-52


 • доц. д-р Даниела Минковска {CV}
  каб.: 2324, тел.: 33-17

  гл. ас. д-р Веселин Георгиев {CV}
  каб.: 2300a, тел.: 21-92

  гл. ас. д-р Димо Чотров
  каб.: 2400aр, тел.: 24-42

  гл. ас. д-р Елена Калчева-Йовкова
  каб.: 2400a, тел.: 24-42

  ас. Анастасия Вангелова
  каб.: 2300a, тел.: 21-92

  ас. Кирил Копаранов
  каб.: 2435a, тел.: 32-52

  ас. Стефан Дишлиев
  каб.: 1300a, тел.: 35-73

  проф. д-р Мариана Горанова {CV}
  каб.: 2302, тел.: 2696

  доц. д-р Виргиния Димитрова {CV}
  каб.: 2318, тел.: 33-39

  маг. инж. Олег Малинов
  каб.: 2400, тел.: 24-42

  маг. инж. Стефанка Станкова
  каб.: 2300б, тел.: 20-78
Последна модификация: сряда, 23 март 2022, 08:34