Преподавателски състав


Ръководител катедра:доц. д-р Даниела Минковска {CV}
каб.: 2304, тел.: 33-24
каб.: 2324, тел.: 33-17


Зам.-ръководител катедра:


доц. д-р Мария Ангелова-Димитрова {CV}
каб.: 2234, тел.: 30-64


доц. д-р Веселин Георгиев {CV}
каб.: 2300a, тел.: 21-92

доц. д-р Веска Ганчева {CV}
каб.: 2300, тел.: 20-52

доц. д-р Невен Николов
каб.: 1406, тел.:

гл. ас. д-р Елена Калчева-Йовкова
каб.: 2400a, тел.: 24-42

гл. ас. д-р Кирил Копаранов
каб.: 2526, тел.: 34-53

гл. ас. д-р Петко Данов
каб.: 1205, тел.: 22-24

маг. инж. Стефанка Станкова
каб.: 2300б, тел.: 20-78
Последна модификация: сряда, 14 февруари 2024, 09:49