доц. д-р Людмила Стоянова

Picture of доц. д-р Людмила Стоянова

Информатика за бакалаври I курс на ТФ
ИТСП за магистри I курс на ЕФ
МСТПИ за магистри I курс на ФКСУ сп. КТНС
СОА за магистри I курс на ФКСУ сп. КТНС


Град:Sofia
Курсове:XML и WEB базирани технологии, Информатика 2, Информационни технологии и системи за проектиране, Информатика, Методи и средства за търсене и представяне на информация, Сървисно ориентирани технологии, Международен договор “Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc, Сървисно ориентирани технологии, Бази данни, Информационни системи, Методи и средства за търсене и представяне на информация, Информатика 3 (Бази данни)
Последно влизане:сряда, 10 март 2021, 11:33   (44 дни 6 часа)