доц. д-р Людмила Стоянова

Picture of доц. д-р Людмила Стоянова

Информатика за бакалаври I курс на ТФ
ИТСП за магистри I курс на ЕФ
МСТПИ за магистри I курс на ФКСУ сп. КТНС
СОА за магистри I курс на ФКСУ сп. КТНС


Град:Sofia
Курсове:XML и WEB базирани технологии, Информатика 2, Информатика, Методи и средства за търсене и представяне на информация, Сървисно ориентирани технологии, Международен договор “Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc, Сървисно ориентирани технологии, Бази данни, Информационни системи, Методи и средства за търсене и представяне на информация
Последно влизане:петък, 11 септември 2020, 10:05   (41 дни 10 часа)