доц. д-р Людмила Стоянова

Picture of доц. д-р Людмила Стоянова

Информатика за бакалаври I курс на ТФ
ИТСП за магистри I курс на ЕФ
МСТПИ за магистри I курс на ФКСУ сп. КТНС
СОА за магистри I курс на ФКСУ сп. КТНС


Град:Sofia
Курсове:Информатика 2, Информационни технологии и системи за проектиране, Информатика, Международен договор “Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc, Сървисно ориентирани технологии, Информационни системи, Методи и средства за търсене и представяне на информация, Информатика 3 (Бази данни), Информационни и комуникационни технологии за спец. АТТ и ТрТТ, Информационни и комуникационни технологии за спец. АТрТ (задочно обучение), Методи и средства на компютърните технологии, Методи и средства на компютърните технологии
Последно влизане:петък, 3 юни 2022, 09:36   (1 year 356 дни)