Приемът на документи за кандидатстване в ОКС "магистър" по специалност "Компютърни технологии и приложно програмиране" ще започне от 09.09.2020 г.
Последна модификация: неделя, 6 септември 2020, 08:45