Срокът за подаване на документи за изравнително обучение на образователно-квалификационна степен "Магистър" се удължава до 06.10.2017 г.
Последна модификация: четвъртък, 21 септември 2017, 07:49