Срокът за подаване на документи за изравнително обучение на образователно-квалификационна степен "Магистър" се удължава до 30.09.2016 г.
Последна модификация: вторник, 13 септември 2016, 02:06