Picture of ADMIN Admin
30 години катедра ПКТ
от ADMIN Admin - четвъртък, 24 февруари 2022, 03:40
 Иконата "Св. Св. Кирил и Методий" е подарък на катедрата от
проф. д-р инж. Огнян Наков, Декан на ФКСТ